Strateji

Uygulama Farkını Kapatma , Rekabet Avantajını Artırma , Temel Sonuçları Yönlendirme

 

Global dünyanın en büyük firmaları, stratejik hedefleri ile uyumlu yüksek performans sonuçları elde etmek için insan kaynaklarını, sistemlerini ve kültürlerini geliştirme ihtiyacı duyduklarında GBMC ile çalışırlar. GBMC
danışmanları, müşterinin ihtiyaçlarını analiz edecek, hedefe yönelik organizasyonel aracılıklar geliştirecek ve
ölçülebilir temel sonuçlar üreterek strateji – uygulama farkını kapatmak için çözümler ortaya koyacaktır. GBMC danışmanları, dünya çapında ve çeşitli endüstrilerdeki —yeni girişimlerden Fortune 500 firmalarına kadar- birçok firma ile yüzlerce yıllık “gerçek hayat” deneyimine sahip kıdemli yöneticilerdir.

 

Aracılıklar
GBMC müşterilerle, müşterinin hedeflerine ulaşmak ve yatırım karlılıklarını maksimum seviyede tutmak üzere proje yönetimi çözümlerini ve organizasyonel aracılıkları uygulamak için yakın çalışır. Her müşterinin işi kapsam ve amaçları açısından eşsizdir. GBMC, aşağıdaki hizmet sıralaması ile müşteriye özel çözümler geliştirir.

Tanı / Değerlendirme
GBMC , bir müşterinin proje yönetimi kapasitesi ve olgunluk seviyesini gerçekçi olarak tanımlamak için birkaç tanı aracı sağlar. İyileştirme alanları belirtilir ve gidilecek yön ve zamanlamayı gösteren bir prototip veya yol haritası sağlanır. Değişikliğin kritik yönlerinin üstesinden gelmek için aşağıdaki kanıtlanmış araçları kullanır :

 

 • Proje Yönetimi Değerlendirme Envanteri;
 • Organizasyonel Destek Değerlendirmesi;
 • Proje Yönetimi Olgunluk Modeli; Fark Analizi;
 • Proje Denetimleri / Sağlık Kontrolleri;

 

 

 

 

Profesyonel Gelişme, 29 yılı aşkın süredir GBMC için temel bir bileşen olmuştur. Proje yönetimi geliştirme için kapsamlı bir öğretim programımız bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 100 kurs Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI®) tarafından tescillenmiştir. Öğretim programı , giriş seviyesinden yönetim seviyesine kadar her seviyede proje yönetimi deneyimi için ve çeşitli endüstri alanları ve devlet kuruluşları için katmanlı yapıdadır. Eğitim, sınıf ve elektronik ortam üzerinden eğitim dahil her türlü medya kullanarak verilmektedir. Eğitimi, tamamen müşterinin belirli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleyeceğiz ve kursları müşteri pratiklerine uygun şekilde, istendiği gibi şekillendireceğiz Bu deneyim ve esneklik, HP’nin GBMC’yi yüzlerce rakibi karşısında “dünyanın en üst seviyedeki proje yönetimi çözüm sağlayıcısı “ olarak değerlendirmesine yönlendirmiştir.

 

Koçluk, Kolaylaştırma ve Yönetim
Müşteriler sıklıkla izleme konusunda destek, tarafsız koordinasyon, harici bilgi ve bazen işi yapmak için bir ekstra kaynak isterler. GBMC, müşterinin koçluğumuzdan maksimum fayda elde etmesini sağlayarak gerçek hayat projesinde deneyimlerinden sağladığı bilgiyi doğrudan uygular.Metodoloji ve Araçlar
GBMC, proje yönetimi kontrolünü, süreçleri, prosedürleri, şablonları ve araçları tasarlar, geliştirir ve uygular. Müşteriler, istenen aracı olma seviyesini seçerler. Tasarım konsültasyon ve tanımlamayı içerir. Müşteri tarafından yapılan geliştirme GBMC koordinasyonunu, içeriği onaylamasını ve doğrulamasını içerir. Uygulama, yeni metodların ve araçların iletişiminin etkin biçimde yapıldığını ve uygun personel tarafından kullanıldığını garanti altına alır. GBMC, süreci hızlandırmaya yardım eden bir başlangıç noktası olarak, global olarak kabul edilmiş standartlar, pratikler ve referansların yer aldığı büyük kütüphanesini kullanır.

 

Yetenek Haritalaması ve Kariyer Geliştirme
Birçok organizasyon proje yönetim ekibinde yer alan kişileri ölçmek ve geliştirmek için tutarlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. Yetenek haritalaması ve kariyer geliştirme, proje personeli için yapısal kariyer yolları sağlar, kilit kaynak havuzu için devamlılık planlaması oluşturur, çalışanı motive etmeye yardımcı olur, verimliliği iyileştirir ve proje risklerini azaltır. GBMC yetenek modelleri :

 

 • Mevcut kaynak grupları ile uyumlu katmanlı proje yönetimi kariyer merdivenleri;
 • Proje personeli için rol ve yetenek ihtiyaçları;
 • Farklı roller için tanımlanmış yetenek kıyaslaması;
 • Yetenek farklarını kapatmak için eğitim ve geliştirme haritalaması;
 • Kıyaslama hedefine dayalı performans ve yetenek değerlendirmesi için araçlar;
 • Proje yönetimi personeli için belirli karşılık ödemelerin haritalaması;

 

Teknoloji ve Otomasyon
GBMC, müşterilerine ihtiyaçlarına uygun ve performansı artıran otomasyon teknolojisini seçmeleri konusunda yardımcı olur. İlk adım, mevcut iş süreçlerinin tanınması ve değerlendirilmesidir. Tanı adımı ile iş süreçlerini iyileştirir ve bütünleştiririz ve müşterinin proje yönetimi olgunluk ve metodolojisine denk gelen uygun otomasyon teknolojisini seçeriz.

Proje Ofisi Geliştirme ve Danışmanlık
GBMC, kurum (portföy), program ve/veya proje seviyesinde proje ofisleri oluşturmada farklı çeşitlilikte aracılık modelleri sunar. Hizmetler :

 • Standart kriter kullanarak projeleri tanımlamak, filtrelemek , seçmek ve önceliklendirmek
 • Dengeli bir seçim listesi hazırlandığından emin olmak için projeleri, hem proje bazında ve hem de portföy seviyesinde gözden geçirmek için süreçler, prosedürler ve araçlar geliştirmek
 • İş portföyüne karşılık etkili kaynak planlama ve organizasyonun gerçek kapasitesinikullanarak kapasite yönetimi  için yaklaşımlar sağlamak
 • Proje yönetimi uygulamalarının değişim, taşınma ve devamlılığının sağlanması konusunda yardımcı olmak
 • Sorunlu projeler için kurtarma aşamasından zorunlu proje kapanışına kadar süren metodoloji sağlamak