Global Business Management Consultants, 1985 yılından bu yana aralarında NASA, Airbus, ABB, Coca Cola gibi dünya devi firmaların da olduğu kurumlara proje, program ve portföy yönetimi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Müşterilerinin proje, program ve portföy yönetimi (PPPY) alanlarında olgunluğunu artırmaya yönelik çalışmalarda bulunan GBMC, çalışmalarında şu ilkelere dikkat etmektedir:

  • Müşterilerimizin proje yönetim olgunluk seviyesinin yükseltilmesi
  • PPPY’ye yapılan yatırımların katma değerini dikkate alan yaklaşım
  • Proje yönetimi ile ilgili tüm konularda destek

2

Kurumlar stratejik hedeflerin iki koldan ulaşırlar: Operasyonlar ve PPPY. GBMC’nin danışmanlık ve eğitim çalışmaları bu hedeflere ulaşmada PPP yönetimi konularında kuruma destek sağlamaktadır.

GBMC’nin gerçekleştirdiği danışmanlık ve eğitim çalışmalar neticesinde kurumların kazanımlarından bazı örnekler:

“Projelerin zamanında ve planlanan bütçe dahilinde gerçekleşme oranı, üç yılda %32’den %38’e çıktı” – Hızlı Tüketim Malları Üreten Global Firma

“300 Milyon USD bazlı proje portföyü bütçesinde %18 azalma gerçekleşti” – Kamu Kuruluşu

“Ürün geliştirme süreci, ilave kaynak ihtiyacı göstermeksizin, %36 hızlandı” – Global İlaç Üreticisi