Global Business Management Consultants, Proje, Program ve Portföy Yönetimi (PPPY) eğitim ve danışmanlığı konularında uzmanlaşmış, seçkin ve uluslararası bir danışmanlık firmasıdır. Houston’da Dr. Thomas Johns liderliğinde 1985 yılında kurulan GBMC, halen konusunda uzman danışmanlar ile Houston (Genel Merkez ve Amerika Kıtası Operasyonları), Brüksel (Avrupa Merkezi), İstanbul (Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Merkezi), Riyad (Körfez Ülkeleri Merkezi) ve Singapur (Uzak Doğu Merkezi) ofislerinden tüm dünyada danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. GBMC kadrosundaki uzman danışmanlar birbirinden farklı proje yönetimi alanlarında ve ülkelerde görev almaktadırlar.

1

GBMC, dünyanın önde gelen organizasyonları ile proje, program ve portföy yönetimi konularında zor ve az rastlanır organizasyonel gelişim sorunlarının üstesinden gelmede tepe yöneticilerle birlikte çalışmaktadır. GBMC danışmanları, organizasyonun her düzeyindeki özel ihtiyaçlara karşılık veren uygun danışmanlık ve/veya proje yönetimi eğitimini tasarlamakta ve oluşturmaktadırlar. Bu çalışma, yeni yöneticilere proje yönetim araç ve tekniklerinin tanıtılması kadar temel veya şirketin gerçek bir proje temelli şirket olmaya geçişine yardım etmek kadar karmaşık olabilir.

Global Proje Yönetimine verilen önem; tutarlı, ve küresel temelde organizasyonun her düzeyindeki çapraz-işlevsel proje yönetimi uygulaması, GBMC’nin özelliğidir. GBMC’nin proje yönetimi yaklaşımı, önde gelen firmalar ve devlet kuruluşları tarafından benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

1986 yılından bu yana NASA ile birlikte çalışmakta olup NASA Akademisi’nin Program ve Proje Yönetimi İnisiyatifi’nin (PPMI) ayrılmaz bir parçası olan GBMC, University of Houston, Singapure Instutute of Management, Hong Kong Management Association, ve Helennic American Union ile Proje Yönetiminde “Centre of Excellence” kurmuştur.  GBMC danışmanları merkezlerde, şirketlerden başlangıç düzeyinden, ileri ve yönetici düzeylerine kadar değişen bir portföyde proje yönetimi eğitimleri de vermektedir. Bu insan harmanı global anlamda eşi bulunmaz bir proje yönetimi deneyimine ilişkin tartışma ortamı yaratmakta ve çok uluslu organizasyonlarda yaşanan kültürler arası sorunlara da dikkat çekmektedir.