Danışmanlık

GBMC’nin sunduğu danışmanlık hizmetleri proje, program ve portföy yönetiminde (PPPY) kurumun olgunluk seviyesini yükseltmeye odaklıdır.

3

PMI®’ın gerçekleştirdiği araştırmalar, olgunluk seviyesi yüksek olan kurumların projeleri zamanında tamamlama oranı olgunluk seviyesi düşük olan kurumlara göre %39’dan %67’ye, bütçe dahilinde projelerin gerçekleşme oranı %44’den %68’e ve istenen kalitede sonuçlanma oranı da %53’ten %73’e yükseldiğini göstermektedir.
GBMC, kullandığı araç ve teknikler ile kurumların PPPY’deki olgunluk seviyesini;
• Proje Yönetiminde İnsan Davranışları,
• Altyapı, Planlama Süreci,
• Entegrasyon,
• Risk Yönetimi,
• Kontrol ve İzleme,
• Raporlama,
• PPPY’nin Fonksiyonel Gelişimi,
• Organizasyon ve Kadro Kurma,
• Liderlik ve Yönetme.
alanlarında analiz yaparak değerlendirmekte, çıkan sonuçlara göre yol haritası oluşturmakta ve müşterisi ile birlikte yol haritasını uygulamaktadır.
Uygulama alanları içinde projelerin kategorizasyonu ve önceliklendirilmesi, PMO’nun kurulması/yapılandırılması, proje yönetim metodolojilerinin hazırlanması, PPPY’de insan kaynakları yönetimi çerçevesinde proje, program ve portföy yöneticilerinin yetkinliklerinin belirlenmesi, proje yönetim süreçlerinin tasarımı, insan kaynaklarının eğitimi ve sistemin otomasyonu gibi farklı alanlar mevcuttur.

Comments are closed.

Sosyal medya ile bizle bağlı kalın!   >> Facebook Twitter LinkedIn RSS RSS RSS