GBMC’nin sunduğu danışmanlık hizmetleri proje, program ve portföy yönetiminde (PPPY) kurumun olgunluk seviyesini yükseltmeye odaklıdır.

3

PMI®’ın gerçekleştirdiği araştırmalar, olgunluk seviyesi yüksek olan kurumların projeleri zamanında tamamlama oranı olgunluk seviyesi düşük olan kurumlara göre %39’dan %67’ye, bütçe dahilinde projelerin gerçekleşme oranı %44’den %68’e ve istenen kalitede sonuçlanma oranı da %53’ten %73’e yükseldiğini göstermektedir.
GBMC, kullandığı araç ve teknikler ile kurumların PPPY’deki olgunluk seviyesini;
• Proje Yönetiminde İnsan Davranışları,
• Altyapı, Planlama Süreci,
• Entegrasyon,
• Risk Yönetimi,
• Kontrol ve İzleme,
• Raporlama,
• PPPY’nin Fonksiyonel Gelişimi,
• Organizasyon ve Kadro Kurma,
• Liderlik ve Yönetme.
alanlarında analiz yaparak değerlendirmekte, çıkan sonuçlara göre yol haritası oluşturmakta ve müşterisi ile birlikte yol haritasını uygulamaktadır.
Uygulama alanları içinde projelerin kategorizasyonu ve önceliklendirilmesi, PMO’nun kurulması/yapılandırılması, proje yönetim metodolojilerinin hazırlanması, PPPY’de insan kaynakları yönetimi çerçevesinde proje, program ve portföy yöneticilerinin yetkinliklerinin belirlenmesi, proje yönetim süreçlerinin tasarımı, insan kaynaklarının eğitimi ve sistemin otomasyonu gibi farklı alanlar mevcuttur.