Global Business Management Consultants, Proje, Program ve Portföy Yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri sunan uluslararası bir firmadır. Merkezi Houston, ABD’de bulunan firma 1985 yılında kurulmuş olup, halen Houston, Brüksel, İstanbul, Singapur, Riyad ofisleri üzerinden yaklaşık 55 ülkede faaliyet göstermektedir.

GBMC danışmanları proje, program ve portföy yönetiminde, farklı iş alanlarında, farklı ülke ve kültürlerde deneyim sahibi kişilerden oluşmaktadır. Bu yoğun bilgi birikimi, GBMC’yi kendi konusunda dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından biri yapmaktadır.

PMI nezdinde R.E.P. ve R.C.P. olarak kayıtlı olan GBMC yılda ortalama, irili ufaklı 400 çalışmayı hayata geçirmektedir. GBMC’nin müşterileri ile ortalama çalışma süresi 6 yıldır.

GBMC, projeler yöneten kurumların en zor ve az rastlanır organizasyonel gelişim sorunlarının üstesinden gelirken tepe yönetim ile birlikte çalışmaktadır. Tüm çalışmalar kurumun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Bu çalışmalar, yöneticilere proje yönetim araç ve tekniklerinin tanıtılması gibi çok temel bir seviyede olabildiği gibi kurumun gerçek bir proje temelli şirket olmaya geçişini sağlamak kadar karmaşık olabilir.

Müşterilerinin;

 • Proje yönetiminde olgunluk seviyesini yükselten,
 • Yatırımların katma değerini ve geri dönüşünü dikkate alan yaklaşım sergileyen ve,
 • Proje, program, portföy yönetimi ile ilgili tüm konularda destek veren,
  GBMC, projelerin etkin ve verimli yönetimi ile kurumların performansını artırmayı hedeflemektedir.

GBMC hakkında daha fazla bilgi için e-posta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

İnceleme ve Değerlendirme

 • Mevcut durum analizi, olması gerekenin geliştirilmesi
 • Planlama ve değişim sürecinin yönetimi
 • Farklı araçlar ile müşteri ihtiyaçlarına göre uyulama;
 • Proje Yönetim İnceleme Envanteri (PM Assessment Inventory);
 • Organizasyonel Destek;
 • PY Olgunluk Ölçümü, Fark Analizi;
 • Proje Denetimi/Proje Sağlık Ölçümü

Profesyonel Gelişim

 • PMI REP ve RCP
 • Farklı şekillerde uygulama (sınıf içi eğitim, CD/DVD, E-learning)
 • Müşterinin mevcut uygulamaları ile entegre
 • GBMC kurumsal müşterileri tarafından kendi içlerinde uygulanmak üzere eğitim tasarlanması

Koçluk, Mentorluk ve Süreç Yönetimi

 • Tek başına profesyonel gelişim genelde yeterli olmamaktadır.
 • Uygulayıcılar sıklıkla gerçek hayatta takip ve destek, doğal koordinasyon, harici bilgiye ve bazı konularda ilave kaynak ihtiyacı duymaktadırlar.
 • GBMC danışmanları, müşteriye uygun esnek çözümler geliştirerek gerçek proje ve program süreçleri üzerinde uygulamalar ile proje ve program yöneticilerine koçluk ve mentorluk hizmeti vermektedir.

Metodoloji ve Araçlar

 • Yönetişim, süreç, prosedür, şablon ve araçlarının tasarlanması, geliştirilmesi, uygulamaya alınması
 • Global kabul gören standartlar, uygulama ve referanslar
 • Esnek yaklaşımlar
 • Danışmanlık, kavram ve tanımların oluşturulması,
 • Geliştirmede sürece dahil olma, koordinasyon, doğrulama ve onaylama
 • Uygulamaya geçiş

Teknoloji ve Otomasyon

 • Proje yönetiminde belli bir olgunluk seviyesine gelen kurumlarda GBMC danışmanları Proje ve Program çözümlerinin seçiminde uygulanmaya alınmasına ve kurum çalışan ve yöneticileri tarafından benimsenmesine kadar tüm süreçte danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

PMO Geliştirme

 • PMO’nun (proje, program ve portföy yönetimi seviyesinde) geliştirilmesi ilgili politika, süreç ve prosedürleri oluşturarak:
 • Projelerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, filtrelenmesi ve seçimi
 • Proje ve programların bireysel ve portföy seviyesinde gözden geçirilmesi
 • Portföylerdeki yüke göre kaynak planlama ve kapasite yönetimi
 • Proje yönetim uygulamalarında geçiş, süreklilik uygulamaları
 • Sorunlu projelerde projenin geri kazanılmasından yada kapatılmasına kadar tüm süreçte destek sağlanması