Proje, Program ve Portföy Yönetiminde (PPPY) en önemli unsur, birey veya topluluk olarak, şüphesiz insan faktörüdür. Kurum çalışanlarının en üst seviyeden en alt seviyeye kadar PPPY ile ilgili konulardaki bilgi birikimleri ve uygulama becerileri artıkça, kurumun PPPY’deki olgunluk seviyesi artmakta, netice olarak stratejik hedeflerine daha rahat ulaşır konuma gelmektedirler. GBMC bu alanda eğitim ve mentorluk çalışmaları ile, bu amaca yönelik, kurumlara hizmet sunmaktadır.

GBMC’nin PPPY konularında 90’dan fazla eğitim programı mevcuttur. Kurumlarda tepe yönetim ile gerçekleştirilen “CxO Çalıştayın”da üst düzey yöneticilere PPPY konseptleri aktarılmakta, sponsor yöneticiler olarak rolleri belirtilmekte, kurumun PPPY olgunluğunun artması sürecinde kendilerinden beklentiler tartışılmaktayken, bir alt kademede program ve portföy yönetimi ilke ve yaklaşımları konusunda eğitim çalışması gerçekleştirilmekte, yöneticiler seviyesinde, proje ve portföy yönetimi teknik ve araçlarıyla proje yönetimi yaklaşımı ve projelerde insan yönetimi konuları aktarılmakta, ve daha alt seviyelerde (takım üyesi olarak projelerde görev alan yöneticiler, uzmanlar) proje yönetimi temel ilkeleri, araç ve teknikleri konusunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim modülleri ve içerikleri müşterinin talepleri doğrultusunda belirlenmekte ve müşterinin, varsa, mevcut PPPY uygulamalarını da içerecek şekilde yapılandırılabilmektedir.

GBMC’nin tüm eğitim modülleri PMI® tarafından akredite olup, katılımcılar sertifikasyon süreçlerine yönelik PDU kazanabilmektedirler.

Diğer yandan kurumun önemli projelerinde GBMC danışmanları, gerekmesi durumunda, proje yönetim ekibine mentorluk yapmaktadırlar. Tecrübelerimiz göstermiştir ki, önemli bir projenin başında, tüm ekibin ortak eğitim alması ortak yaklaşımı ve dil bütünlüğünü sağlarken akabinde ekibe verilecek olan mentorluk çalışması, projenin başarı ile tamamlanmasında önemli katkılar sağlamaktadır.

GBMC Türkiye’nin eğitimlerinin bir listesi için buraya tıklayın.