Planlama Sürecinin Bir Parçası Olarak Zaman Planlama

Proje Zaman Planı WBS’den ve karşılıklı bağımlılık ağlarından oluşturulur. Zaman planı, paydaşlarla iletişim, proje ilerleme değerlendirmesi, düzeltici aksiyon alınması ve proje statüsünü raporlama için temel sağlar.

 

 


Zaman Planlama Fazlı veya Paralel (Hızlı İzlenen / Fast Tracked)

Bir projeyi organize ederken ardışık fazlar açısından düşünmek faydalıdır. Bazı projeler istendiği şekilde yönlendirme veya düzeltici aksiyon almak amaçlı denetim veya değerlendirme ara kilometre taşları olan fizibilite, geliştirme, test gibi faz kapıları içerebilir. Bu, takip eden her faza geçebilmek için gereken tüm kararların alınmış ve tüm kaynakların ayrılmış olduğundan emin olmamıza yardım eder.

Bir zaman planındaki aktiviteler fazlandırılabilir veya paralel de yapılabilir. Fazlı yapı en düşük riskli zaman planı sağlar ama tamamlanması daha uzun zaman alır. Paralel yapı (hızlı izlenen) zaman çizelgesini kısaltır ama sonraki aktivite önceki aktivite tamamlanmadan başladığı için çalışmanın tekrar edilmesi riskini artırır.

 

Zaman Planlama : İletişim Süreci

  • Zamam planı yapmanın ana amacı takım , müşteri ve yönetim ile iletişim kurmaktır.
  • Teknik mükemmellik , iletişimsiz yürütülen zaman planlarının
    yarattığı eksikliği telafi etmez.
  • Zaman planı yapanlar çoğunlukla kapalı bir şekilde çalışırlar.
  • Zayıf zaman plan tasarımları ve formatları , sayısal olarak ifade edile-meyen ve ölçülemeyen amaçlar zaman planlarını bozarlar.
  • Basitlik esastır.
  • Zaman planları güncellenmelidir.