Planlama Sürecinin Bir Parçası Olarak Zaman Planlama

Proje Zaman Planı WBS’den ve karşılıklı bağımlılık ağlarından oluşturulur. Zaman planı, paydaşlarla iletişim, proje ilerleme değerlendirmesi, düzeltici aksiyon alınması ve proje statüsünü raporlama için temel sağlar.     Zaman Planlama …