Kritik Yol Yöntemi

(Critical path method-CPM) Kritik Yol Metodu, çok sayıda ve birbirini takip eden faaliyetlerden oluşan bir işin en düşük maliyetlerle yapılmasını göstermeye yarayan bir tekniktir.

En büyük uygulama alanı olarak büyük sanayi programlarıyla ilgili projelerin yapım ve denetiminde görülmekle (enerji santralları, sanayi siteleri, v.s.) beraber çeşitli yönetim faaliyetlerinde de uygulanabilmektedir.

critical path method ile ilgili görsel sonucuİlk aşamada bir işin yapılmasında birbiriyle ilişkili faaliyetlerden her birisi için gerekli zaman sürelerini belirlemek gereklidir. Bu sayede birbirini izleyerek yapılacak faaliyetler bir yol oluşturur, bunu tamamlamak için gereken zaman, her bir faaliyetin gerektirdiği zaman süreleri toplamı hesaplanır.

Tamamlanma süresi en uzun olan yol ise “kritik yol”dur. Bu yola kritik denmesinin nedeni bunun uzunluğunun bütün işin yapılması için gereken zamanı belirlemesindendir. Kritik olmayan öteki yollar kritik yol üzerine uygulanarak maliyetler ve proje süresi düşürülmeye çalışılır.