Kritik Yol Yöntemi

(Critical path method-CPM) Kritik Yol Metodu, çok sayıda ve birbirini takip eden faaliyetlerden oluşan bir işin en düşük maliyetlerle yapılmasını göstermeye yarayan bir tekniktir. En büyük uygulama alanı olarak büyük …