Proje Yönetiminde Koçluk ve Mentorluk

Proje yönetiminde, daha çok da Çevik Proje Yönetiminde, kurumsal seviyede son dönemde koçluk, mentorluk ve eğitmenlik kavramlarıyla karşılaşıyorsunuzdur. Eğitim konusu daha net olsa da Koçluk ve Mentorluk konusunda farklar çok net olarak anlaşılamayabiliyor.

Proje yönetiminde eğitim, bireye belli bir işi veya görevi nasıl icra edeceğinin öğretilmesi ve bireyin gelişiminin gözlenip mümkün olabildiğince denetlenmesidir. Klasik olarak yüz yüze eğitimler olduğu gibi günümüz şartları kaynaklı sanal sınıflarda eğitimler yapılabilmektedir. Teorik seviyede bilgi transferi konusunda Proje Yönetim Eğitimleri, proje yönetici ve ekiplerinde çok başarılı olunsa da pratikte tek başına yeterli değildir.

Özellikle de Çevik Proje Yönetiminde eğitimin ardından Çevik Mentorluk çok önemli bir yere sahiptir. Çevik Mentor, Çevik Proje Yönetiminde ileri seviyede bilgi, deneyim ve uzmanlığa sahip, kurumun proje yönetimi süreçlerinde bilgi desteği sağlayan, yönlendiren, doğru kaynaklara ulaşmasını sağlayan kişidir. Hedeflere ulaşabilmesi için karar alıcılarda gerekli farkındalık ve karar alma motivasyonu yaratılır, deneyimler paylaşılarak ve çözüm seçenekleri sunularak kurum karar alıcılarının harekete geçmesi sağlanır. Sorular ve kurum içi araştırmalarla eksik olunan konular tespit edilir, ölçülebilir ve izlenebilir metotlar ile profesyonel bir kapasite geliştirme süreci uygulanır. Bu süreç görüldüğü gibi zor, ileri derecede bilgi, deneyim gerektirmekte olduğundan kurumların nitelikli ve doğru mentorlarla çalışması çok önemlidir.

Koçlukta ise tavsiye ve deneyim transferi olmaz. Daha geniş alanda uzmanlaşmış, kendini geliştirmiş, farkındalığı yüksek olan, yön gösteren ve gelişime yardımcı olan profesyollere koç ve sundukları hizmete de koçluk denir. Koçlar, sorular sorarak danışan ile talebi olan konulara dair farkındalıktan uygulamaya kadar uzanan  dinamikleri içeren bir ilişki kurar. Koçluk, organizasyon bünyesindeki bireylerin performansını artırıp, gereksinim duydukları becerilerin kazandırılması konusunda güçlü adımlardan biridir. Koçluk programları danışana kariyerini geliştirme ve hedeflerine ulaşma konusunda gelişim alanları olarak görülen alanlara odaklanma ve gerekli görevleri yerine getirirken daha yetkin olma fırsatlarını sunar.

Eğitim ve proje yönetimi danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla nasıl güçlü proje ekipleri oluşturacağınız konusunda daha fazla bilgi almak için, lütfen bilgi@gbmc-turkey.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Genel içinde yayınlandı