GANT Şeması

Gant şeması, çizelgesi veya diyagramı diye de adlandırılan Henry L. Gantt tarafından 1910 yılında bulunan aktivitelerin planlanması ve sıralamasında kullanılan grafiksel bir araçtır.

Zaman ölçeğine göre işin planlanmasında ve yürütülmesinde kullanılır. Projedeki işlemlerin başlangıç ve bitiş işlemlerini alt alta zaman skalasına yerleştirerek tabloya aktaran bu çizelge, işin nerede başlayıp nerede bittiği konusunda yardımcı olmaktadır.

gantt diagram ile ilgili görsel sonucu

Gannt çizelgesi ile projedeki işlerin takibi ve kritik yolun değerlendirmesi yapılabilir. Gantt çizelgesine bakarak işler ve çalışanlar kontrol edilerek uygun işe uygun personel rahatlıkla kaydırılabilir. Çizelgede iş başlıkları, süreleri ve bağımlılıkları belirlenir. Gantt diyagramı sayesinde iş için öngörülen sürenin neresinde olunduğu net olarak görülebilir.