GBMC Şubat Ayı Bülteni


 

Pazar Bilinci ve Koşullarının Önemi

Bu günlerde, projelerin başarısı veya başarısızlığı, iç teknik faktörler kadar dış pazar faktörlerine de bağlı olabilir. Avustralya’daki Gorgon projesi ve Houston’daki Kuzeydoğu Su Arıtma projesi gibi milyarlarca dolar değerindeki projelerde aşırı çalışma ve gecikmeler, emtia fiyatları, yasal değişiklikler, iş koşulları ve rekabet gibi piyasa faktörlerinin zaman içinde nasıl etkileyebileceğinin kanıtıdır. Örneğin Houston’ın Kuzeydoğu Su Arıtma projesinde, müteahhit CDM-Smith’ten proje yöneticisi, en büyük riskinin Trump İdaresi tarafından uygulanan tarifeler nedeniyle çelik fiyatlarındaki potansiyel artış olduğunu belirtti. Bu siyasi olay, bazılarının çelik fiyatlarında son 2 yılda% 78’lik bir artış tahmini ile sonuçlandı ve proje ekonomisini önemli ölçüde etkiledi. Chevron’un 2017’de tamamlanan Avustralya Gorgon projesi, büyük ölçüde, düşük maliyetle ve işgücü maliyetleri ve ekipman teslimatı gecikmeleri gibi dış piyasa faktörleri etrafında zayıf risk yönetimi nedeniyle 17 milyar dolarlık bir maliyet aşımına neden oldu.

Büyük ve küçük projeler için mesleğin lider birliği olan Proje Yönetimi Enstitüsü’nün (PMI), her proje yöneticisi için Stratejik ve İş Yönetimi becerisi olarak “Pazar Farkındalığı” olarak adlandırılması şaşırtıcı değildir. 2015 yılında, PMI resmi olarak başarılı proje yöneticisi için “Yetenek Üçgeni” becerisinin bir parçası olarak uyguladı.

 

Değişen pazar koşullarından haberdar olmak, proje yöneticileri için her zamankinden daha kritik. Yine de, çoğu proje yöneticisinin piyasa araştırmasında herhangi bir geçmişi veya eğitimi yoktur veya bilgi sahibi olmak için gerekli stratejik planlama temel becerileri yoktur. Peki kuruluşlar ve bireyler kendilerini bu becerilerle donatmaya nasıl başlayabilir? İlk adım, dış çevreyi anlamak için bir “çerçeve” ile başlamak olabilir.

Her proje yöneticisi için genel bir çerçeve, STEEP
STEEP, Sosyal, Teknolojik, Ekonomik, Çevresel ve Politik eğilimlerin kısaltmasıdır. Stratejik planlamacılar ve fütüristler bu çerçeveyi, sadeliği ve kapsamlı konu kapsamı nedeniyle yıllarca kullandılar. Proje yöneticileri ayrıca 5 STEEP alanının her birinin objektifi ile dünyaya bakarak da fayda görebilirler. Bu şekilde, popüler medya, teknik basın, fuarlar, araştırma yazıları ve etkili trend belirleyicileriyle olan etkileşimlerdeki kritik eğilimleri belirlemek için kendilerini eğitebilirler. Proje yöneticilerinin doğru yolda olmalarını sağlamak için üst yönetim, teknik olmayan yayınları okumanın ve toplumsal etkileyicilerin teknik, politik ve sosyal çevrelerinde ağ kurma yoluyla proje balonunun dışına çıkmanın önemini vurgulamalıdır. 

Kritik Faktör Analizi, STEEP dikkatinin odağı

Bir proje yöneticisinin projeyi yöneten tam zamanlı bir işi yoksa, eksiksiz bir STEEP izleme yeterlidir. Fakat bugün, eğer taramaları odaklanmıyorsa, STEEP aktivitesinin proje yöneticisi için ezici olabileceği pek çok şey var. Bu nedenle odaklanmaları, projeleri için gerçekten başarı ya da başarısızlığın temelleri olan şeyler üzerinde olmalıdır. Bunları “Kritik Faktörler” olarak izlemeye çağırabilirsiniz. Proje yöneticileri, maliyet tasarrufu veya aşımlar için “kritik az sayıda” sürücüyü tanımlamak üzere proje bütçesini analiz ederek, STEEP dikkatlerini gerçekten önemli olana odaklayabilir. Kritik Faktör analizi, bir proje risk analizi şeklidir. Bu, bir elektronik tablodaki satır öğelerini “tornado çizelgesinde” görüntülenen çeşitli faktörlerin “duyarlılığını” belirlemek için Monte Carlo simülasyonu yapmak kadar karmaşık hale getirmek kadar basit olabilir.

Çeşitli Pazar Faktörlerinin Proje Hedefine Duyarlılığını Gösteren Tipik Bir Tornado Şemasının Şekli:

 

GBMC’de, proje yöneticisinin içinde çalıştığı üç geleneksel yapıdan hangisi olursa olsun, etki genellikle otoritenin en güçlü mekanizmasıdır. Güçlü bir ittifak ağı olması anahtar. Proje organizasyonunuz, yetkilerini başarılı bir şekilde kullanma sanatı alanında deneyimli proje yöneticilerinin yararlanacağı takdirde bizimle iletişime geçin .GBMC’nin 30 yılı aşkın eğitim ve proje yöneticisi koçluğu tecrübesi mevcuttur..
Gelecek Ay Bülteni:

Müşteri Memnuniyeti

 

GBMC ile iletişime geçin
Copyright © 2019 GBMC, Tüm hakları saklıdır.Global Business Management Consultants önde gelen proje yönetimi danışmanlığı ve profesyonel gelişim hizmet sağlayıcısıdır. 1987 yılında kurulan, Houston TX merkezli GBMC, başlangıçtan Fortune 100’e kadar olan şirketler ile çalışmakta ve stratejilerinin uygulanmasını engelleyen konuların çözümlenmesi konusunda yardım etmektedir..