Algın Erozan, MSc, PMP, LIMC
Project Management Consultant
E-Posta: bilgi@gbmc-turkey.com

GBMC Türkiye ofisinde Project Management Consultant olarak çalışan Algın Erozan, İstatistik bölümünden mezun olduktan sonra, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmıştır.
1988 yılından bugüne, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon sektöründeki yerel /uluslararası firmalarda Proje Yönetimi, Program Yönetimi, Satıs ve Pazarlama, İş Gelistirme departmanlarında yöneticilik yapmıştır. Birçok kamu ve özel sektör projelerinde, proje/program/portföy yönetimi, ekip yönetimi, tedarik yönetimi, kaynak yönetimi konularında yönetici ve danışman olarak yer aldı. Program Yöneticisi olarak çalıştığı bir kurumda, Proje Yönetimi kültürünü; eğitimler ve seminerler ile geliştirmiş, 60’dan fazla kişinin PMP olmasını sağlamıştır.

Enerji, Elektronik, Bilişim, Telekom, Finans, İnşaat, Otomotiv, Gıda, Havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren seçkin kurumların çalışanlarına, hem yurt içi hem de yurt dışında, Proje Yönetimi Kavramları ve Uygulamaları (her seviyede), PMP Hazırlık, MS Project, Agile & Scrum & Kanban, Business Analysis konularında eğitimler vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Kendisinden eğitim ve danışmanlık alan yüzlerce PMP bulunmaktadır.

Proje yönetimi, program yönetimi, portföy yönetimi, Agile (Çevik) metodoloji geliştirme, proje yönetiminde olgunluk değerlendirmesi, İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management – BPM) konularında bilgi ve deneyimi ile danışmanlık, mentörlük vermektedir. KOBİ’lere Arge ve İnovasyon alanlarında mentörlük vermektedir. Girişimciler (Startup) için mentörlük vermeye devam etmektedir.

Çeşitli üniversite ve uluslararası Proje Yönetimi seminerlerinde konuşmacı olarak yer alarak, bilgi ve deneyimlerini aktarmaya, Proje Yönetimi kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Netkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Proje Yönetimi kavramlarının Türkçe’ye kazandırılmasında öncülük etmiştir. PMI’nın Project Management Body of Knowledge (PMBOK 4thEdition) ilk Türkçe baskısında, 2009 yılında, editör olarak gönüllü çalışmıştır. Türkçe Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu’nun (PMBOK 5.baskı Türkçe) ve Birleşik Standartlar Sözlüğü’nün (5thEdition/2013) editör ve danışma kurulu başkanı olarak yer almıştır. 2018 yılında, PMBOK 6 Türkçe baskı çalışmalarını Proje Yöneticisi, danışma ve editor kurulu başkanı olarak sürdürmüştür. PMBOK 7 Türkçeleştirme çalışması içerisinde de yer alacaktır.

Head First PMP ve Agile’ı Öğrenmek (Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban) kitaplarının Türkçe baskısında danışman olarak destek vermiştir.

PMI (ABD merkez) kitapları olan; PMCDF (Project Manager Competency Development Framework) ve OPM (Organizational Project Management) son baskılarında içerik konu uzmanı (subject matter expert) ve yazar olarak çalışmıştır. 2018 yılında, PMI Code of Ethics & Professional Conduct (PMI Etik ve Mesleki Davranış İlkeleri) Türkçe’ye çevirerek PMI’ya teslim etmiştir. PMI gönüllü çalışmaları devam etmektedir.
PMI ve PMI Türkiye (PMI TR) chapter gönüllüsüdür. 2014 yılında PMI TR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. PMI LIMC (Leaderhip Institute Master Class) sınıfında bir yıllık eğitim almış ve mezun olmuştur. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve PMI Türkiye önderliğinde, PMI Fransa, PMI Bulgaristan ve PMI Slovenya’nın katıldığı “Startup’lar için Proje Yönetimi Uygulama Kılavuzu – (Project Management Practice Guide for Startups)” hazırlanması projesinde Kilit Uzman Proje Yönetimi (Key Expert Project Management) olarak çalışmış ve İngilizce hazırlanan kılavuza yazar olarak destek vermiştir.
Erozan, PMP (Project Management Professional), PMI ATP Instructor, AH-MC (PMI Agile Hybrid Pro Micro Credential) , ITIL (Information Technology Infrastructure Library), Scrum Master, Scrum Fundamentals Certified (SFC), Scrum Developer Cerified (SDC), Scrum Master Certified (SMC), Scrum Product Owner Certified (SPOC), Scrum Certified Trainer (SCT), Business Analysis ve EMCC Mentör sertifikalarına sahiptir.

Dünyanın her yerinde Mentor, İşletme ve Proje Yönetimi danışmanı ve eğitmen olarak çalışmaktadır.