Archives for Kasım2018

GBMC Kasım Ayı Bülteni


 

Organizasyondan Yararlanmak

Ne kadar sıklıkla insan kaynakları için rekabet projeler arasında bir hakem gibi hissediyorsunuz?

Başarılı projelere liderlik etmek için kurumun kaynaklarını belirlemek ve kullanmak için proje yöneticilerinizi eğitiyor musunuz? Doğru projelerde doğru becerileri elde etmek için süreçler ve araçlar sağlıyor musunuz? Cevabınız hayırsa, mücadeleleriniz devam edecek ve daha da kötüye gidebilecektir.

Kuruluşunuzun insan kaynaklarını ayırma, denetleme ve paylaşma biçimini geliştirmek için işte size üç ipucu.

 

1. Projelerinizi doğru boyutta ve doğru şekilde kullanın.

Proje yöneticilerini, projelerini düzenledikçe ve düzenlediklerinde iyi uygulama tekniklerine yönlendirin. Çalışma dökümü yapısı ve iş dökümü, çalışma paketleri, faaliyetler ve gerekli beceri setlerini hizalamak için kaynak dökümü yapısı gibi zaman testli araçları kullanmaya teşvik edin. Elde edilenler ile PY, proje için gereken beceri, deneyim ve zamanı belirleyebilir. İşlevsel yöneticilerin kaynakları gereksinimlerle eşleştirmesini sağlamak kuruluşun sorumluluğundadır.

 

2. Fonksiyonel yöneticileri sorumlu tutun.

Çoğunlukla, proje yöneticisine yapılan kaynak taahhütleri onurlandırılmamaktadır. Bazen, bir kaynak gerekli beceriler ve deneyimler olmaksızın projeye rapor verir veya daha da kötüsü, fazla zaman aşımına uğrar ve teslim edilemez. Düşen bir başka taahhüt de performans yönetimi alanındadır. Kaynağın nasıl performans gösterdiğinden fonksiyonel yöneticinin sorumlu olduğundan emin olun. Fonksiyonel yöneticilerinizin, verimliliği yönetirken proje yöneticilerine yardımcı olmalarını sağlayın.

 

3. Projelerinizi kaynak kullanılabilirliğine göre önceliklendirin.

Proje yöneticilerinin olumsuzluklara girmeden kaynak paylaşımı kavramından yararlanmasına yardımcı olun: üretkenlik, hayal kırıklığı, düşük motivasyon ve program gecikmelerine yol açabilecek kısıtlamalar. Proje yöneticilerinizi herhangi bir kaynak yetersiz ya da fazla taahhüt edilmeyen bir kaynak planının nasıl üretileceğini öğretin. Kaynak kullanılabilirliğini kuruluş genelinde görünür kılan bir sisteme sahip olun.

Projelerinizi kaynak kullanılabilirliğine göre önceliklendirin. GBMC’de, proje yöneticisinin içinde çalıştığı üç geleneksel yapıdan hangisi olursa olsun, etki genellikle otoritenin en güçlü mekanizmasıdır. Güçlü bir ittifak ağı olması anahtar. Proje organizasyonunuz, yetkilerini başarılı bir şekilde kullanma sanatı alanında deneyimli proje yöneticilerinin yararlanacağı takdirde bizimle iletişime geçin .

GBMC’nin 30 yılı aşkın eğitim ve proje yöneticisi koçluğu tecrübesi mevcuttur..

Gelecek Ay Bülteni:

İş Zekası

 

GBMC ile iletişime geçin
Copyright © 2018 GBMC, Tüm hakları saklıdır.
Global Business Management Consultants önde gelen proje yönetimi danışmanlığı ve profesyonel gelişim hizmet sağlayıcısıdır. 1987 yılında kurulan, Houston TX merkezli GBMC, başlangıçtan Fortune 100’e kadar olan şirketler ile çalışmakta ve stratejilerinin uygulanmasını engelleyen konuların çözümlenmesi konusunda yardım etmektedir..


Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT)

PERT diyagramları projedeki aktiviteleri dokümante ve analiz etme aracıdır. Project Evaluation and Review Technique (PERT – Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği), 1950’lerde karmaşıklaşmaya başlayan endüstriyel projelere destek olmak amacıyla geliştirilmiştir.

PERT sayesinde faaliyetlerin yapılış sıralaması daha net görülebilen bir gösterim sunar. Yöntem, tahminlenen ve gerçekleşen süreler arasındaki farklılıkları göstermeyi, gelecekteki aktivitelerin ayarlanmasını ve projenin hedefe ulaşmasını kolaylaştırır. Ayrıca projenin kritik yolunun bulunmasında da yardımcı olur.

pert diagram ile ilgili görsel sonucu

Uygulama Şu Şekildedir

 • Aktiviteler Belirlenir
  İlk olarak projenin aktiviteleri belirlenir.
 • Sıra Oluşturulur
  Aktivitelerin birbirleri arasındaki yapılış sırasını oluşturulur.
 • Süreler Hesaplanır
  Her aktivitenin ne kadar süreceği belirlenir. Bununla birlikte bazı aktiviteler arasında öteleme süresi veya paralel yürütmek için geri çekme zamanları belirlenir. Aktivite sürelerini düşünürken, işe atanacak kişinin performansını da gözönünde bulundurulmalıdır.
 • Kritik Yolu Belirlenir
  Projenin kritik aktiviteleri, erken ve geç başlama/bitiş zamanları, bolluk değerleri belirlenir.
 • Gözden Geçirme
  Projenin, ihtiyaç duyduğu kaynak miktarını zaman dilimleri için çıkarılır. Projenin kalite kriterleri, riskleri, iletişim gereksinimleri, satınalma planı dahil edilir ve analiz edilir.


GANT Şeması

Gant şeması, çizelgesi veya diyagramı diye de adlandırılan Henry L. Gantt tarafından 1910 yılında bulunan aktivitelerin planlanması ve sıralamasında kullanılan grafiksel bir araçtır.

Zaman ölçeğine göre işin planlanmasında ve yürütülmesinde kullanılır. Projedeki işlemlerin başlangıç ve bitiş işlemlerini alt alta zaman skalasına yerleştirerek tabloya aktaran bu çizelge, işin nerede başlayıp nerede bittiği konusunda yardımcı olmaktadır.

gantt diagram ile ilgili görsel sonucu

Gannt çizelgesi ile projedeki işlerin takibi ve kritik yolun değerlendirmesi yapılabilir. Gantt çizelgesine bakarak işler ve çalışanlar kontrol edilerek uygun işe uygun personel rahatlıkla kaydırılabilir. Çizelgede iş başlıkları, süreleri ve bağımlılıkları belirlenir. Gantt diyagramı sayesinde iş için öngörülen sürenin neresinde olunduğu net olarak görülebilir.

 

Kritik Yol Yöntemi

(Critical path method-CPM) Kritik Yol Metodu, çok sayıda ve birbirini takip eden faaliyetlerden oluşan bir işin en düşük maliyetlerle yapılmasını göstermeye yarayan bir tekniktir.

En büyük uygulama alanı olarak büyük sanayi programlarıyla ilgili projelerin yapım ve denetiminde görülmekle (enerji santralları, sanayi siteleri, v.s.) beraber çeşitli yönetim faaliyetlerinde de uygulanabilmektedir.

critical path method ile ilgili görsel sonucuİlk aşamada bir işin yapılmasında birbiriyle ilişkili faaliyetlerden her birisi için gerekli zaman sürelerini belirlemek gereklidir. Bu sayede birbirini izleyerek yapılacak faaliyetler bir yol oluşturur, bunu tamamlamak için gereken zaman, her bir faaliyetin gerektirdiği zaman süreleri toplamı hesaplanır.

Tamamlanma süresi en uzun olan yol ise “kritik yol”dur. Bu yola kritik denmesinin nedeni bunun uzunluğunun bütün işin yapılması için gereken zamanı belirlemesindendir. Kritik olmayan öteki yollar kritik yol üzerine uygulanarak maliyetler ve proje süresi düşürülmeye çalışılır.

Sosyal medya ile bizle bağlı kalın!   >> Facebook Twitter LinkedIn RSS RSS RSS