GBMC Kasım Ayı Bülteni

  Organizasyondan Yararlanmak Ne kadar sıklıkla insan kaynakları için rekabet projeler arasında bir hakem gibi hissediyorsunuz? Başarılı projelere liderlik etmek için kurumun kaynaklarını belirlemek ve kullanmak için proje yöneticilerinizi eğitiyor …

Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT)

PERT diyagramları projedeki aktiviteleri dokümante ve analiz etme aracıdır. Project Evaluation and Review Technique (PERT – Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği), 1950’lerde karmaşıklaşmaya başlayan endüstriyel projelere destek olmak amacıyla geliştirilmiştir. PERT …

GANT Şeması

Gant şeması, çizelgesi veya diyagramı diye de adlandırılan Henry L. Gantt tarafından 1910 yılında bulunan aktivitelerin planlanması ve sıralamasında kullanılan grafiksel bir araçtır. Zaman ölçeğine göre işin planlanmasında ve yürütülmesinde …

Kritik Yol Yöntemi

(Critical path method-CPM) Kritik Yol Metodu, çok sayıda ve birbirini takip eden faaliyetlerden oluşan bir işin en düşük maliyetlerle yapılmasını göstermeye yarayan bir tekniktir. En büyük uygulama alanı olarak büyük …